2023/04/18

2022ko ekitaldiko kontuen onarpena

 

Udal honetako Kontu Batzordeak, 2023ko apirilaren 17an egindako bilkuran, 2022ko ekitaldiari dagozkion kontuen aldeko txostena onartu zuen.