2022/10/24

Arraitzeko saihesbideari buruzko mozioa (NA-4230)

 

Mozioa.