2020/12/27

Dirulaguntza Alokairuen Poltsa izeneko etxebizitza-programan sartzeko asmoz Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak SAri (NASUVINSA) etxebizitza lagatzen dioten etxejabeei

Informazio gehiago

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Ayudas+y+subvenciones/Propietarios/            

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/291/4  

vivienda@navarra.es

Telefonoa: 848 427570

Ordutegia: 9:00 - 14:00 astelehenetik ostiralera