2019/08/19

Iragarkia NAOn: Borondatezko birzatitze proiektua eta hirigintza hitzarmena hasiera batez onetsirik

Iragarkiaren testua.