2024/03/11

Iragarkia NAOn: Hiri Jarduketako Plan Bereziaren hasierako onarpena


Ultzamako Udalak  2024ko otsailaren 22an egindako Ohiko Osoko Bilkuran, hasierako onarpena eman zion LIZASOko "0.7 EU Unitatearen Hiri Jarduketarako Plan Berezia (2. poligonoko 3034 partzela)" espedienteari.