2023/11/03

Iragarkia NAOn: Jarduera sailkaturako lizentzia

Supermerkatu baten jarduera sailkaturako lizentzia, Elordi Industriaguneko 6. kalean, 425 partzela, 12. poligonoa

Eskatzailea: Gastienda S.L.