2024/03/11

Iragarkia NAOn: Udal kiroldegiko instalazioen funtzionamendua eta erabilera arautzen duen ordenantzaren 6. artikuluaren 3. eta 4. atalak aldatzea


Ultzamako Udalak 2024ko otsailaren 22an egindako Ohiko Osoko Bilkuran, Udalbatzako kide-kopuruaren legezko gehiengo osoaren aldeko botoarekin, hasiera batean onartu zuen "Ultzamako udal kiroldegiko instalazioen funtzionamendua eta erabilera arautzen duen ordenantza" aldatzea (6. artikuluko 3. eta 4. atalak).