2019/08/20

Iragarkia NAOn: Xehetasun Azterlana

Ultzamako Alkatetzak, 2019ko uztailaren 30eko 176/19 Ebazpenaren bidez, xehetasun azterlanaren espedientea onetsi zuen, Alkozko 11. poligonoko 411. lurzatian Maimigelenea etxea zaharberritzeko etxebizitza eta apartamentu turistiko gisa.