2024/05/15

KONTUEN batzorderako deialdia 2023ko ekitaldiko kontu orokorraren hasiera bateko onespenari buruzko txostena egiteko


Ultzamako Udaleko Kontuen Udal Batzordea MAIATZAREN 16an izango da, 14:00etan.

2023ko Kontuen Espedientearen dokumentazioa Batzordeko kideen eskura dago, Udalaren Idazkaritzan.