2020/12/18

Lizason gehiegizko abiaduragatik egindako zehapen-espedienteak ofizioz berrikusteko akordioaren ziurtagiria

Abenduaren 10eko Osoko Bilkuran, Ultzamako Udalak Lizason gehiegizko abiaduragatik jarritako zigorrak berrikusten dituen bigarren espedientea onartu zuen, eta honen ondorioz, 419 zigor ezereztu eta isunen dirua, dagozkion interesekin batera, itzultzea.