2022/11/15

Lur-ondasunen gaineko kontribuzioaren ordainketa - 2022ko bigarren seihilekoa

 

Diru Bilketako Erregelamenduari jarraikiz, aditzera ematen da 2022ko azaroaren 21etik abenduaren 21era epea dagoela Lur-ondasunen gaineko kontribuzioaren 2022ko bigarren seihilekoari dagokionez igorri diren kuotak borondatez ordaindu ahal izateko.

 

Ordainketak ordainketa-gutunean aipatzen diren banku entitateetako sukurtsalen batean eginen dira. Ordainagiri helbideratuak kobratzera ekarriko dira borondatezko epearen ezken egunean.

 

Dirua sartzeko epea iragandakoan, errekarguak eta legezko interesak aplikatuko dira eta premiamendu bidez kobratzeko tramiteak eginen dira.