2024/02/29

"Mendiko larreetan, irekietan eta hertsietan” herri-larreen aprobetxamendua 2024. urterako. ESLEIPENDUNEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

 
Udalbatzak, 2024ko otsailaren 22an egindako ezohiko bilkuran, Udalbatzako kideen legezko kopuruaren gehiengo osoaren aldeko botoarekin, besteak beste, honako ERABAKI hau hartu zuen: