2023/03/28

NAO iragarkia: 2023ko udako igeriketa ikastaroen tasa eta prezio publikoen aldaketa. Hasierako onespena

 

Ultzamako Udalak, 2023ko martxoaren 23ko Osoko Bilkuran hartutako erabakiaren bidez, 2023ko ekitaldiko prezio publikoen aldaketa hasiera batean onetsi zuen, Ultzamako udal igerilekuetan 2023. urteko udako ikastaroetan parte hartzeko prezioei dagokienez.