2023/03/28

NAO iragarkia: Hirigintza Hitzarmenaren hasierako onespena


Ultzamako Udalak, 2023ko martxoaren 23an Osoko Bilkuran hartutako erabakiaren bidez, Ultzamako Udal Plan Orokorraren aldaketa eta ELTZABURUKO (Ultzamako harana) UE.1.1 egikaritze-unitatea kudeatzeko hirigintza-hitzarmenaren espedientea onartzea hasiera batean onetsi zuen.