2023/06/27

NAO iragarkia: Udal igerilekuetako instalazioen funtzionamendua eta erabilera arautzen duen ordenantza

 

Ultzamako Udalak, 2023ko martxoaren 23an egindako osoko bilkuran, hasierako onarpena eman zion "Ultzamako udal igerilekuetako instalazioen funtzionamendua eta erabilera arautzen duen ordenantzari".