2019/02/22

NAOrako Iragarkia: (UPO) Udal Plangintza Orokorraren 148. artikuluaren aldaketarako Espedientearen Hasierako Onespena

Ultzamako Udalaren beraren ekimenez, eraikigarritasuna eta bateratutako lerrokatzeei dagozkien Ultzamako UPOaren 148. artikuluaren aldaketarako Espedientearen hasierako onespena (antolamendu xehakatuko determinazioak)

NAOrako iragarkia