2017/11/27

PARTE HARTZE PROZESUA Ultzamako Udal Plan Orokorraren aldaketa puntual baten espedientearen tramitazio eta onespenaren aurrekoa, Gorrontz Olanoko 1 poligonoko 3030 lurzoruaren sailkapenari dagokiona