2020/02/10

Ez-ohiko ekintzetarako frontoiaren erabilera uzteko baldintzen inguruko Zirkularra

Ez-ohikoak diren ekintzak egiteko Ultzamako udal frontoiaren erabileraren uztea eskatzeko baldintzen inguruko zirkularra.