2021/01/24

2020ko GKEei zuzendutako diru-laguntzen esleipena

Ultzamako Udalak 2020. urteko GKE erakundeendako, lankidetza proiektuendako eta irabazi asmorik gabeko entitateendako diru-laguntza deialdiari dagozkion laguntzak esleitu ditu.