2022/05/02

IRAGARKIA: Etxebizitza bat errentan ematea, 135 m2 (eraikiak) dituena eta Ultzamako udaletxeko eraikineko bigarren solairuan dagoena.