2020/03/04

Iragarkia NAOn: Herri-lurren desafektazioa, gero trukatzeko, 22. poligonoko 1. lurzatiaren zati batean

Udalbatzak emandako hasierako onespenaren ostean, espedientea jendaurrean ikusgai dago apirilaren 3ra arte. Alegazio eta erreklamaziorik jaso ezean, behin betikotzat onartuta emango da.