2021/05/17

Lur-ondasunen gaineko kontribuzioaren ordainketa

Diru Bilketako Erregelamenduari jarraikiz, aditzera ematen da gaurtik ekainaren 17ra epea dagoela Lur-ondasunen gaineko kontribuzioaren 2021eko lehen seihilekoari dagokionez igorri diren kuotak borondatez ordaindu ahal izateko.

Ordainketak ordainketa-gutunean aipatzen diren banku entitateetako sukurtsalen batean eginen dira. Ordainagiri helbideratuak kobratzera ekarriko dira borondatezko epearen ezken egunean.

Dirua sartzeko epea iragandakoan, errekarguak eta legezko interesak aplikatuko dira eta premiamendu bidez kobratzeko tramiteak eginen dira.