2016/09/08

BONeko 2. iragarkia. 20105-2019ko Ordainsarien onespena

Udalaren kargu hautatuen aldeko ordainsarien onespena