2016ko udan zehar Ultzamako Udal Igerilekuetako tabernako zerbitzua ematearen kontratazioa

Pliego de condiciones