2019/03/18

2018/12/20ko Udalbatzaren akta

Ultzamako Udalak 2018ko abenduaren 20an egindako Udalbatzaren osoko bilkuraren akta.