2019/03/22

2018ko Kontu Orokorraren jendaurreko erakusketa

Kontuen Batzorde Bereziak onartua izan ostean, jendaurrean erakusten da 2018ko Ultzamako Udalaren Kontu Orokorra.