2019/10/04

2019rako Jarduera Ekonomikoen edo Lizentzia Fiskalaren gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea

Aditzera ematen da urriaren 7tik azaroaren 7ra epea dagoela 2019rako igorri diren Jarduera Ekonomikoen edo Lizentzia Fiskalaren gaineko zergaren kuotak borondatez ordaindu ahal izateko.

Ordainketak ordainketa-gutunean aipatzen diren banku entitateetako sukurtsalen batean eginen dira. Ordainagiri helbideratuak kobratzera ekarriko dira borondatezko epearen ezken egunean.

Dirua sartzeko epea iragandakoan, errekarguak eta legezko interesak aplikatuko dira eta premiamendu bidez kobratzeko tramiteak eginen dira.