2023/06/14

Aldaketa, Udal frontoiaren funtzionamendua eta erabilera arautzen dituen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

 

Ultzamako Udalak, 2022ko abenduaren 21ean egindako ohiko osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen Ultzama udal pilotalekuaren funtzionamendua eta erabilera arautzen dituen ordenantza aldatzea.