2016/09/20

Loiketa aldean, Baztango Santiago-bidearen behin behineko aldaera