2023/12/07

“Mendiko larreetan, irekietan eta hertsietan” herri-larreen aprobetxamendua 2024. urterako

 

Ikusirik, Ultzamako Udaleko herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzako 18, 19 eta 20. artikuluetako edukia, honako erabaki hau hartu da:

  •     Larre horien aprobetxamendu aldia 2024ko maiatzaren 15etik izanen da.
  •     Aprobetxamenduen eskaerak udaletxean aurkeztu beharko dira 2024ko urtarrilaren 26rako.
  •     Eskaeretan ordenantzako 18. artikulutik 20.era eskatzen den informazioa adierazi beharko da.
  •     Europar Batasuneko Nekazaritza Politikaren ondorioetarako ziurtagiriak emanen dira beti ere kontuan izanik Ultzamako herri-lurren aprobetxamendua Ordenantzak dioen moduan eraibiltan bada.
  •     Eskaerak jaso ondoren Ultzamako Udalak ebazpenak eta bandoak emanen ditu jakinarazteko zein izan diren herri-lurretako aprobetxamendu horren esleipendunak eta zein baldintzetan.