2024/03/15

"Mendiko larreetan, irekietan eta hertsietan” herri-larreen aprobetxamendua 2024. urterako. ESLEIPENDUNEN BEHIN-BETIKO ZERRENDA

 

Udalbatzak, 2024ko otsailaren 22an egindako ezohiko bilkuran, honako ERABAKI hau hartu zuen: