2017/08/14

NAO iragarkia: Ultzamako Udalaren ondasuna den soberako lursail baten kalifikazio juridikoaren aldaketaren espedientea

Iragarkia