2018/03/15

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga 2018an. Borondatez ordaintzeko epea

Diru- bilketaren gaineko Erregelamenduari jarraikiz, aditzera ematen da 2018ko martxoaren 19tik apirilaren 23ra epea dagoela Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren 2018ko dagokionez igorri diren kuotak borondatez ordaindu ahal izateko.

Ordainketak ordainketa-gutunean aipatzen diren banku entitateetako sukurtsalen batean eginen dira. Ordainagiri helbideratuak kobratzera ekarriko dira borondatezko epearen ezken egunean.  

Dirua sartzeko epea iragandakoan, errekarguak eta legezko korrituak aplikatuko dira, eta premiamendu bidez kobratzeko tramiteak eginen dira.

Larraintzar (Ultzaman), 2018ko martxoaren 14an.–Alkate anderea, Mª Aranzazu Martínez Urionabarrenechea.