2017/02/07

Ultzamako Udalaren herri-larreen errentamendua

Herri-larreen erentamendua baldintza agiria 2017-2024:    Iragarkia    -    Baldintza agiri orokorra

3. larrea:    Iragarkia   -   Baldintza agiria