2020/11/08

N-121A errepidea 10,5 eta 22,5 kilometroen artean 2+1era bihurtzeko proiektuari aurkeztutako alegazioen erantzuna

Nafarroako Gobernuko Lurrralde Kohesiorako Departamentuak N-121A errepidea bere 10,5 eta 22,5 kilometroen artean 2+1era bihurtzeko aurkeztutako alegazioei erantzuna eman die.