2022/05/13

Ultzamako Udal Pilotalekuaren funtzionamendua eta erabilera arautzen duen Ordenantza behin betiko onestea

 

Ultzamako Udalak, 2022ko otsailaren 24an egindako osoko bilkuran, hasierako onarpena eman zion Ultzamako Udal Pilotalekuaren funtzionamendua eta erabilera arautzen duen Ordenantzari