Udalak 2023an jasotako diru-laguntzak


 

 • "Artea eta Kultura" 2023 programako jarduera artistiko eta kulturalak egiteko diru-laguntza

  • Ebazpena:

   • 249E/2023 EBAZPENA, ekainaren 29koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturaren zuzendari nagusiak emana, "Artea eta Kultura" 2023 programako jarduera artistiko eta kulturalak egiteko Nafarroako udalerriei diru-laguntzak emateko deialdia ebazten duena.
   • Emandako diru-laguntza: 2.300 €

 


 

 • Jarduera ekonomikoak garatzeko udal poligonoak eta lokalak sustatzeko diru-laguntzak

  • Ebazpena:
   • 345/2023 EBAZPENA, 2023ko ekainaren 28koa, Enpresa Politika, Nazioarteko Proiekzio eta Lan zuzendari nagusiak emana, jarduera ekonomikoak garatzeko udal poligonoak eta lokalak sustatzeko diru-laguntzen 2023ko deialdia ebazten duena.
   • Proiektua: Elordi poligonoko zoladura eta azpiegitura elektrikoa konpontzea.

   • Aurrekontu babesgarria: 40.988,36 euro, BEZa barne.

   • Dagokion dirulaguntza, % 50 (4.2.b oinarriaren arabera): 20.494,18 euro.

   • Epeen aurreikuspena: gastua gauzatzea eta justifikatzea 2023an.

 


 

 • Determinazio Libreko Programaren diru-laguntza

  • Ebazpena:
   • 140E/2023 EBAZPENA, ekainaren 20koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez hasiera batez onesten baitira Determinazio Libreko Programaren onuradun diren udalerri eta haietako bakoitzari 2023ko ekitaldian dagozkion zenbatekoak.eta kontzejuen zerrenda.
   • Emandako diru-laguntza: 48.681,80 €

 


 

 • Nafarroako Foru Komunitateko toki erakundeei (udalerri eta kontzejuei) dirulaguntzak emateko deialdia ebazten duena, Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako (Lehen Hezkuntza-DBH) ikastetxe publikoak hobetzeko eta birmoldatzeko obra proiektuak egiteko
  • Ebazpena:
   • 198E/2023 EBAZPENA, maiatzaren 23koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko toki erakundeei (udalerri eta kontzejuei) dirulaguntzak emateko deialdia ebazten duena, Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako (Lehen Hezkuntza-DBH) ikastetxe publikoak hobetzeko eta birmoldatzeko obra proiektuak egiteko. Deialdia Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren abenduaren 29ko 368E/2022 Ebazpenaren bidez onetsi zen. DDBN identifikazioa: 664502.
   • Emandako diru-laguntza:  Jantokiko komun irisgarria egokitzea  20.714,23 €

 


 

 • LARRAINTZARKO IKASTETXEKO kanpoko itxitura berritzeko eta oinezkoen sarbidea hobetzeko obra egiteko diru-laguntza.
  • Ebazpena:
   • 69E/2023 EBAZPENA, maiatzaren 25ekoa, Toki Administrazioko eta Despopulazioko zuzendari nagusiarena, 45.000,00 euroko gastua baimentzen duena 2023rako Nafarroako Aurrekontu Orokorren gastuen partidaren kargura (210001-21300-7609-2616D8: "(E) Hitzarmena Ultzamako Udalarekin: Kanpoko itxiera berritzea eta Larraintzarko Ikastetxerako oinezkoen sarbidea hobetzea"), eta dirulaguntzaren oinarri arautzaileak ezartzen dituen Hitzarmenaren testua eta formalizazioa onartzen dituena.

   • 130E/2023 EBAZPENA, ekainaren 16koa, Toki Administrazio eta Despopulazioko zuzendari nagusiarena, Ultzamako Udalari 45.000,00 euroko dirulaguntza ematen diona "(E) Hitzarmena Ultzamako Udalarekin: Kanpoko itxiera berritzea eta Larraintzarko Ikastetxerako oinezkoen sarbidea hobetzea" izeneko inbertsioa finantzatzeko.
  • Hitzarmena

 


 
 • Toki entitateentzako diru-laguntzak, esku-hartze arkeologiko eta paleontologikoak egiteko 2023
  • Ebazpena:
   • 333E/2023 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Vianako Printzea Erakundeko Kulturako zuzendari nagusiarena, "2023ko esku-hartze arkeologiko eta paleontologikoak egiteko toki-erakundeentzako laguntzen deialdia" ebazten duena.

   • Emandako diru-laguntza: 5.100 €

 


 


 

 • Etxebizitza ez diren eraikinetan, establezimenduetan eta sektore publikoko azpiegituretan energia berriztagarri termikoen instalazioak ezartzeko laguntzak finantzatzeko dirulaguntza

  • Ebazpena:
   • 333E/2023 EBAZPENA, abenduaren 1ekoa, Trantsizio Energetikoaren, Proiektu Estrategikoen eta S4ren zuzendari nagusiarena, "Bizitegikoak ez diren eraikinetan, sektore publikoko establezimendu eta azpiegituretan energia berriztagarri termikoen instalazioak ezartzeko laguntzak" izeneko dirulaguntzaren deialdiaren laugarren emakida ebazten duena.
   • Emandako diru-laguntza: 227.770,73 €