Ultzamako Udalak emandako 2023ko DIRULAGUNTZAK


 

GKE, lankidetza proiektu eta irabazi asmorik gabeko erakundeentzako dirulaguntzen deialdia 2023

 

    HELBURUA

        Deialdi honen xedea gizarte-proiektuei dirulaguntzak ematea da.

        Deialdi honetarako aurrekontua 4.600,00 eurokoa da.

 
 
PERTSONA/ERAKUNDE ONURADUNEN BETEKIZUNAK

Deialdi honetako diru-laguntza jaso nahi duten entitate, erakunde edo elkarteek baldintza hauek bete beharko dituzte:

  • Irabazi-asmorik ez izatea.
  • Beren estatutuen edo aurreko urteetako jardueren memorien arabera, garapenerako lankidetzarekin eta herrien arteko elkartasuna sustatzearekin zerikusia duten jarduerak egiteko berariazko helburua izatea.
  • Egoitza soziala izatea edo ordezkaritza bat seinalatzea Nafarroan.
  • Nafarroako Foru Komunitatean aktiboa izatea, dela lankidetzako programen kudeaketari dagokionez, dela laguntza humanitarioko programen kudeaketari dagokionez, dela Hegoaldeko herrialdeen egoerari buruzko sentsibilizazioaren sustapenari dagokionez. Horretarako, azken urtean Nafarroan egindako jarduerak dokumentatu beharko dituzte.
  • Bere helburu sozialak betetzen direla bermatzeko eta proposatutako helburuak lortzeko beharrezkoak diren esperientzia eta gaitasun operatiboak egiaztatu ahal izateko egitura nahikoa izatea.
  • Egunean izatea Nafarroako Foru Ogasunarekiko zerga-betebeharrak.

 

ESKABIDEEN AURKEZPENA

Deialdian parte hartzeko eskabideak Ultzamako Udalean (San Pedro kalea 8, Larraintzar) aurkeztu ahal izango dira, aldez aurretik hitzordua eskatuta, 30 egun naturaleko epean, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, aurrez aurre udaletxean edo erregistro ofizialen batean, edo instantzia orokor baten bidez, eta erakunde honen egoitza elektronikoaren bidez beharrezko dokumentuak erantsiz (https://ultzama.clmtec.es/sede-portal/home) edo posta ziurtatuaren bidez.