2024/01/30

Gobernuz kanpoko erakundeei, lankidetza proiektuei eta irabazi asmorik gabeko entitateei 2023an dirulaguntzak emateko deialdia” arautzen duten oinarriak onestea


Udalbatzak, 2023ko urriaren 26an egindako ohiko bilkuran, besteak beste, honako ERABAKI hau hartu zuen: