2020/05/28

Iragarkia NAOn: 2020ko tasen behin-betiko onespena

Ultzamako Udalaren 2020rako tasa eta zergen behin-betiko onespenaren iragarkia.