Ultzamako Udalaren 2022ko diru laguntzak


 

2022ko sormen artistiko kulturalari eta jarduera artistiko-kulturalen antolaketarako dirulaguntza

 

     Helburua

 

      a)  Edozein diziplina artistikotan sorkuntza artistiko eta kulturalari laguntza ekonomikoa ematea:

            dantza, musika, antzerkia, arte plastikoak, argazkigintza, pintura, poesia, ipuinak, bideoa eta abar.

            Deialdi honetarako aurrekontua 1.600,00 eurokoa da.

 

       b)  Arte eta kultura jarduerak antolatzeko laguntza ekonomikoa ematea.

            Deialdi honetarako aurrekontua 1.400,00 eurokoa da.

 


 

Pertsona/erakunde onuradunen betekizunak

Honako hauek jaso ahal izango dituzte deialdi honetako laguntzak:
 

- Irabazi-asmorik gabeko erakundeak edo elkarteak.

- Ultzamako bailarako toki-erakunde publikoak.

- Ultzamako udalerrian egoitza soziala duten erakunde pribatuak (JEZ).

- Ultzaman erroldatutako 18 urtetik gorako pertsona fisikoak.

Laguntza horiek eskatzen diren jarduera edo jarduera zehatzari dagokionez, ezin izango da irabazi asmorik edo xederik izan.

 

 


 

Eskabideak aurkeztea

Deialdi honetan parte hartu nahi duten entitate, elkarte, talde edo pertsona fisikoek beren proiektuak aurkeztu beharko dituzte, oinarri hauek NAFARROAKO ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta BIHARAMUNETIK 15 EGUN BALIODUNEKO epean, Ultzamako Udalean edo erakunde honen egoitza elektronikoan behar diren agiriak aurkeztuz. (https://ultzama.clmtec.es/sede-portal/home).

 

Informazioa zabalagoa, oinarriak eta beste, hemen: https://labur.eus/NH5i

 


 

Deialdia: Dirulaguntzak emateko entitateei, irabazi asmorik gabeko elkarteei eta partikularrei, 2022. urtean KIROL eta ARIKETA FISIKOKO JARDUERAK egin ditzat

 

Helburua

Deialdi honen helburua edozein kirol-disziplinatan jarduera fisikoak sortzeko laguntza ekonomikoa ematea da.
Deialdi honetarako aurrekontua 2.000,00 eurokoa da.


 

Pertsona/erakunde onuradunen betekizunak

Honako hauek jaso ahal izango dituzte deialdi honetako laguntzak:

 

- Ultzaman lan egiten duten edo Ultzaman jarduera fisikoa edo kirola antolatu edo eskaini nahi duten irabazi-asmorik gabeko erakunde edo elkarteak.
- Ultzamako pertsonek osatutako kirol-taldeak edo Ultzaman dihardutenak (talde horiek osatzen dituzten pertsonak 18 urtetik beherakoak badira, adin nagusikoa den ordezkari bat izan beharko dute).
- Ultzaman erroldatutako 18 urtetik gorako pertsona fisikoak, banaka kirola egiten dutenak eta diziplina horretan federatuta daudenak.
 

Eskabideak aurkeztea

Deialdi honetan parte hartu nahi duten entitate, elkarte, talde edo pertsona fisikoek beren proiektuak aurkeztu beharko dituzte, oinarri hauek NAFARROAKO ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta BIHARAMUNETIK 15 EGUN BALIODUNEKO epean, Ultzamako Udalean edo erakunde honen egoitza elektronikoan behar diren agiriak aurkeztuz. (https://ultzama.clmtec.es/sede-portal/home).

 

Informazioa zabalagoa, oinarriak eta beste, hemen: https://labur.eus/vb6dD